ZNALECKÉ POSUDKY - ČINNOST SOUDNÍHO ZNALCE

Richard Mlýnek byl jmenován dne 22. 6. 1995 krajským soudem v Ostravě pod č.2381/95 znalcem v oboru STAVEBNÍ ODVĚTVÍ RŮZNÁ se specializací  STŘECHY A STŘEŠNÍ KRYTINY.

A/ činnost znalce je prováděna na základě objednávky pro

    a)  státní orgány
                         - orgány policie
                         - orgány zastupitelství
                         - orgány v trestním řízení
                         - soudy v občanskoprávním řízení
                         - soudy v obchodních věcech
                         - jinými orgány státní správy a samosprávy

    b)  ostatními právnickými osobami, podnikateli a fyzickými osobami
         vykonávajícími samostatně výdělečnou činnost

    c)  občany

B/ krom posudků je činnost znalce zaměřena na vypracování posouzení stavu střech objektů, jejichž vlastníky je stát (veřejné budovy, městské a obecní majetky, historické a památkové chráněné objekty), církev (kostely , farní budovy) či jiné organizace a spolky.

C/ poznatky z činnosti znalce jsou taktéž používány k osvětové činnosti, jako jsou přednášky, konzultace, poradenství atd.

Pro zvětšení obrázku klikněte. Pro zvětšení obrázku klikněte. Pro zvětšení obrázku klikněte.

POZOR ZMĚNA

Na vlastní žádost byl Richard Mlýnek k 29.5.2007 odvolán předsedou krajského soudu v Ostravě z  funkce znalce v oboru STAVEBNÍ ODVĚTVÍ RŮZNÁ se specializací  STŘECHY A STŘEŠNÍ KRYTINY   

Na vlastní žádost byl Richard Mlýnek k 19.9.2007 jmenován předsedou krajského soudu v Ostravě do funkce znalce v oboru STAVEBNÍ ODVĚTVÍ RŮZNÁ se specializací TECHNOLOGIE RENOVACÍ HISTORICKÝCH STŘEŠNÍCH KRYTIN

 

Tisk